LQ_TAGO_FvGils_DSC_2267

Wonderen in CC Jan van Besouw

Je zult het niet geloven, maar er is nu wéér een Alice die zomaar ineens in Wonderland terechtkomt. Ze ontmoet er de Hoedenmaker, het Witte Konijn, de Cheshire Cat en alle andere bekende karakters.


TAGO onderzoekt dit wonder in een kleurrijke musical met bekende hits. 

Leden van F.A.K. Lumen waren te gast bij TAGO en wisten mooie plaatjes te schieten.

Fotografie: Lumenlid Frank van Gils 

Waterkrachtcentrale in Ambialet - Hennie Brok

Niets is wat het lijkt

De Waterkrachtcentrale in Ambialet, Frankrijk.

Dit gebouw dat eruitziet als een renaissancekasteel is niet meer dan een waterkrachtcentrale. Het werd gebouwd tussen 1917 en 1923 in Saut-du-Tarn in Saint-Juéry, op het smalste punt van de landengte van Ambialet (12 m breed en 3,50 m hoogteverschil), met als doel de stroomvoorziening van de elektrische ovens en de ijzermijnen van Fraysse. 

Je kunt er gewoon tussen door lopen, wat heel bijzonder is. 

Op het moment dat wij er waren, was het water bruin van kleur. Dit ontstaat na een regenbui.

Bij terugkomst een week later, was het water gewoon weer helder.


Foto: Hennie Brok

Tekst: Bron, ingekorte tekst op de site van de Waterkrachtcentrale Ambialet, aangevuld met eigen tekst van Hennie Brok

#thuisinhetjanvanbesouw

Geen verkoop CC Jan van Besouw

#thuisinhetjanvanbesouw

Centrum van culturele kruisbestuiving        

Foto- en videovereniging F.A.K. Lumen hield afgelopen week haar jaarlijkse ledenraadpleging. Daar kwam onder andere een alarmerende brief ter sprake, afkomstig van de directeur van het Cultureel Centrum Jan van Besouw, met de vraag in hoeverre het centrum in de toekomst nog wel beschikbaar zal zijn voor culturele activiteiten. Opgericht in 1972, is Lumen de oudste vereniging van Goirle in haar soort. Sinds 1990 is zij gehuisvest in het Jan van Besouwhuis. 

Directeur Roxanne Petermeijer stelt in haar brief aan de bewoners van het cultureel centrum, dat het College van Burgemeester en Wethouders van Goirle in april aanstaande, een voorstel gaat presenteren aan de Gemeenteraad van Goirle met betrekking tot de toekomst van het Cultureel Centrum. Het voorstel houdt in dat een onderzoek moet plaatsvinden naar de mogelijkheden om het gehele gebouw of een gedeelte daarvan te verkopen. Gedacht wordt aan hotelbestemming of woongelegenheid in het oudste gedeelte van het voormalige Fraterhuis aan de Kloosterstraat. Bij verkoop van het gehele gebouw zou bedongen worden dat het achterste gedeelte van het gebouw via verhuur behouden kan blijven voor een sociale en culturele bestemming. 

De huiskamer van Goirle

Tijdens de vergadering bij F.A.K. Lumen bleek dat de leden begrijpen, aldus voorzitter Frank van Gils, dat de kosten voor het bij de tijd houden van het cultureel centrum erg hoog zijn en dat de financiële situatie van de gemeente niet rooskleurig is. Het Jan van Besouwhuis is een historisch monument, waar bezoekers van Goirle al ruim 130 jaar met bewondering naar kijken. Bij de omvorming tot cultureel centrum in de jaren zeventig van de vorige eeuw, namen de inwoners van Goirle en Riel het gebouw in handen om er met veel plezier deel te nemen aan allerlei activiteiten. Dat geven ze niet graag op. Volgens Van Gils zijn ze trots op het Jan van Besouw, als de maatschappelijke en culturele huiskamer van Goirle. Onze leden, aldus de Lumen-voorzitter, komen regelmatig in het gebouw en begrijpen maar al te goed dat handelen gewenst is, dat verduurzaming noodzakelijk is en er beter gebruik kan worden gemaakt van de ruimtes. Onze leden kunnen evenwel niet inschatten of de voorgestelde bestemming, hotel of woonruimte, technisch en/of financieel haalbaar is. 

Een vinger in de pap

De Lumen-leden zijn van mening dat het Jan van Besouwhuis dient te worden behouden als maatschappelijk en cultureel centrum voor alle inwoners. Ze maken zich zorgen dat wanneer men de exploitatie van het hele gebouw overlaat aan commerciële partijen, daaraan afbreuk zal worden gedaan. De gemeenschap behoort een vinger in de pap te houden, liefst meerdere, omdat ze er alle belang bij heeft. Het Jan van Besouw heeft een centrumfunctie; vertegenwoordigers van allerlei disciplines ontmoeten er elkaar regelmatig en dat is van grote waarde. Zo heeft Lumen een lange en rijke traditie als het gaat om samenwerking en kruisbestuiving met andere verenigingen. Je komt er elkaar tegen, aldus Van Gils, en onderneemt samen wat. Een goed voorbeeld daarvan is te zien in de kelder van het Jan van Besouw: een tentoonstelling van foto’s gemaakt bij de vele voorstellingen van Spot Theater. Op de eerste etage van het centrum exposeren leden van Lumen al jaren permanent hun foto’s. Steeds wordt er weer een nieuwe collectie gepresenteerd. In oktober komt de volgende. 

Samenwerken is belangrijk 

Begin juni gaan de leden van Lumen fotograferen bij de nieuwe voorstelling Alice in Wonderland van TAGO. In oktober staat ook weer een samenwerkingsproject op de rol met onder andere het vocaal ensemble Dacapo, de Lokale Omroep Goirle en Tertulia, de ‘Van Besouw-talkshow van de edele ouderen van Goirle’. Samenwerking is altijd inspirerend, aldus de Lumenvoorzitter, en dat wordt bevorderd binnen het Jan van Besouw. 

Op de ledenraadpleging bij Lumen kwam duidelijk naar voor dat het samenbrengen in het Cultureel Centrum Jan van Besouw van zoveel mogelijk maatschappelijke en culturele functies en organisaties de voorkeur heeft. De leden van F.A.K. Lumen hopen dat ze nog jaren van het cultureel centrum gebruik kunnen maken. 

Bron: Goirles Belang 29-03-2023

 
Vader en zoon uit Weld_LQ

Vader en zoon

Een vader en zoon uit het Belgische “Weld”

Komen iedere donderdagavond naar het Jan van Besouwhuis gesneld.

Waar ze in de kelder samen met Lumen, lux en Kelvin

Hun fotografie kennis en kunde gedreven delen met passie, enthousiasme en goede zin.

Zodat ieder FAK Lumen lid zijn/haar kennis en focus weer wat beter scherpstelt. 

De foto’s en tekst zijn van Annemiek Backx.
Clubavond 16 februari 2023_LQ
Hennie Brok - Lochal

Kroonluchter LocHal Tilburg

Vanaf 18 september 2021 hangt Kroonluchter Ø13 in de LocHal in Tilburg. 

Wat begonnen is als buurtproject ‘Van PET Naar Pret’ in de wijk de Besterd, groeide uit tot ongekende omvang. 

Oorspronkelijk was het doel het verzamelen van 10.000 plastic flesjes om zwerfafval tegen te gaan. 

Vervolgens ontstond het idee om de flesjes te gebruiken voor een enorme kroonluchter op een prominente plek in Tilburg, 

die mensen aan het denken zet.

Uiteindelijk werden door Tilburgers meer dan 250.000 (!) flesjes ingezameld.

De maker van de lamp is Rolph Adriaansen.

 

Foto: Hennie Brok – Tekst: website van de LocHal

FAK Lumen_Clubruimte_web_foto FvGils

In memoriam Geert de Kock

Vandaag vernamen wij het trieste nieuws dat ons oud-club en bestuurslid Geert de Kock is overleden. 
Wij wensen zijn vrouw Henriëtte en de kinderen Ferenc en Ingeborg met hun gezinnen, sterkte bij het verwerken van dit verlies.

In de tijd dat Geert de Kock bij Foto Amateur Klub Lumen in Goirle kwam, vijfenveertig jaar geleden, werd er volop gebouwd aan de uitbreiding van clubruimte boven de Sint-Annakleuterschool tegenover de Maria-Boodschapkerk. Veel werk dat niets met fotografie te maken had, maar wel belangrijk was voor de vereniging. Geert droeg zijn steentje bij en zo kwamen er twee achtergrondinstallaties met lampen, een donkere kamer, een ‘cosy-corner’ met bar en een eigen entree met toiletten.

Analoge fotografie was veertig jaar geleden nog troef; de tijd van donkere kamers, fotorolletjes, zelf ontwikkelen en het toepassen van allerlei grafische technieken. Geert heeft in de jaren dat hij lid was van Lumen trouw deelgenomen aan tal van cursussen. In de clubbladen van die tijd is te lezen dat Geert met succes actief was bij foto- en dia-wedstrijden, binnen de club, maar ook wel eens erbuiten.

F.A.K. Lumen besteedde vanaf het begin aandacht aan kleurendia’s. Maar losse dia’s waren niet voor iedereen zaligmakend. Al in 1975 werden er bij Lumen diaseries vertoond met muziek, spraak en geluidseffecten. Twee jaar later zou bij Lumen de werkgroep ‘klankdiareeksen’ worden opgericht met op haar hoogtepunt zo’n acht leden, waarvan Geert er één was. Weer twee jaar later sprak men binnen de werkgroep over projectie met meerdere projectoren, ‘overvloeiers’ en het ‘derde beeld’. Diaporama, zoals dit werd genoemd, is een discipline die veel meer investeringen en organisatie vereist dan de traditionele dia-fotografie. Langzaamaan is geprobeerd de kwaliteit te verbeteren. Bij gelegenheid van het derde lustrum van F.A.K. Lumen wist een viertal Lumen-leden, Geert de Kock, Ad van Gorp, Erik ten Brink en Frank van Gils, een zeer speciale diashow te presenteren. De groep toonde in een half uur, door middel van ruim duizend dia’s met zes projectoren, ondersteund door passend geluid en muziek, een beeld van Goirle. In die tijd binnen de amateur-fotowereld een ongeziene prestatie. Ad van Gorp is enkele jaren geleden overleden, op wel erg jonge leeftijd, en nu is Geert ons ook ontvallen.

Het is niet iedereen gegeven om tijd en moeite te besteden aan een functie binnen een verenigingsbestuur; Geert de Kock nam die moeite bij F.A.K. Lumen wel door als tweede secretaris in 1986 toe te treden tot het bestuur. De samenwerking met Geert binnen het bestuur, de diaporama-groep en privé was uiterst plezierig. Binnen de dia-groep van Lumen kwam echter in jaren negentig steeds meer het gevoel dat diaporama door de overige leden van Lumen niet voldoende werd gewaardeerd. Een sentiment dat indertijd ook in andere fotoclubs viel te bespeuren. Voor Geert betekende dit gevoel dat Lumen niet meer de vereniging was die aan zijn behoefte voldeed. Samen met gelijkgestemden uit andere fotoverenigingen zette hij binnen de Brabantse afdeling van de Nederlandse fotobond een speciale diaporama-vereniging op.

De banden tussen Geert en Lumen waren niet verbroken, en zo kwam Geert met de diaporama-groep enkele malen bij Lumen om series te laten zien, en later heeft Geert ook nog voorlichtingsavonden verzorgd zodat Lumen-fotografen hun foto’s met behulp van het digitale programma Stumpfl-gold in serie konden vertonen.

Geert de Kock heeft indertijd op zijn bekende rustige maar nijvere wijze een steen(tje) bijgedragen aan eenenvijftig jaar Lumen.

Bij foto 1:

Geert (staand midden achter in de hoek) kijkt met aandacht hoe Sjef Wagemakers het retoucheren van foto’s demonstreert.
Foto: Frank van Gils

Bij foto 2:

Gefascineerd door de bergen, maakte Geert in 1986 de foto ‘witte wereld’. Met deze foto scoorde hij bij de Bondsfotowedstrijd van 1988. Daarna is de foto als voorbeeld opgenomen in de collectie van de Brabantse afdeling van de Nederlandse fotobond.