FAK Lumen 50 jaar cultuureducatie

Tentoonstelling F.A.K. Lumen in CC Jan van Besouw

Foto- en videovereniging F.A.K. Lumen jubileert.

Dat de jubilaris jong en actief is, kunt u zien bij de permanente (wissel)tentoonstelling in het
CC Jan van Besouw aan de Thomas van Diessenstraat te Goirle. Op de eerste etage exposeren vrijwel alle leden een variëteit aan foto’s en in de kelder van het centrum, achter de studio van de lokale omroep, is een tentoonstelling te zien van theaterfoto’s.

Foto Amateur Klub Lumen werd op Koninginnedag 1972 opgericht in De Klos aan de Tilburgseweg te Goirle, het vormingscentrum voor jongvolwassenen. De Klos was gevestigd in de kantoren van de voormalige weverij Pijnenburg, waar nu eetcafé Mozes is. Fotograaf Nico de Beer, toen medewerker van Foto Frans van Aarle, was de initiatiefnemer. Luke Visser, Frans van Aarle en Frank van Gils zijn leden van het eerste uur die in 2022 nog steeds lid zijn. Het was Ad van Erven die in de 27 jaar dat hij voorzitter was, de vereniging uitbouwde tot een waar instituut. In 1979 trad Frank van Gils toe tot het bestuur als tweede secretaris en enkele jaren later volgde hij zijn vader Piet op als secretaris die toen na een slepende ziekte was overleden. Piet van Gils bedacht niet alleen de naam Lumen (Licht), hij was een fundament van de vereniging. Frank bleef secretaris tot 2005, toen hij Fred Rokven opvolgde die tussentijds voorzitter was geweest.

F.A.K. Lumen is opgericht met als doel: het bevorderen van amateurfotografie in verenigingsverband. Vijftig jaar tracht de vereniging haar doel te bereiken door het organiseren van clubavonden die bestaan uit instructies, werkavonden en fotobesprekingen. Lumen heeft in haar geschiedenis veel georganiseerd: symposia, wedstrijden en tentoonstellingen. Samenwerking met andere disciplines staat bij Lumen hoog in het vaandel: dichters, het heem, het gilde, de kerk, toneel- en theaterverenigingen, de harmonie, Factorium, etc. Lumen verzorgde verschillende exposities in woonzorgcentra in Goirle en Tilburg en een heuse artotheek voor het WZC Elisabeth te Goirle. Doorlopend zijn er foto’s te zien op de eerste etage van het Cultureel Centrum Jan van Besouw. De foto’s zijn gemaakt door leden die soms pas een krap jaar deel uitmaken van de vereniging en van Photoshop en dergelijke voordien alleen nog maar hadden gehoord. Met hulp van andere leden komen ze samen tot betere foto’s. Voorzitter Frank van Gils zegt daarover: Lumen doet al vijftig jaar aan, waarover in Goirle volop wordt gesproken: ‘cultuureducatie’. Jammer dat de dorpsoverheid niet in staat blijkt om het rijke culturele leven in Goirle beter te ondersteunen. En het verdient, aldus Van Gils, des temeer waardering dat in de afgelopen jaren gewone burgers de moed niet opgaven en stug doorgingen. Was vroeger een zelfstandige gemeente Goirle een garantie voor korte lijntjes met het dorpsbestuur en ambtelijke participatie in het dorpsleven, nu kun je daar vraagtekens bij zetten, aldus de Lumen-voorzitter.

De vereniging is inmiddels wat afgeslankt qua ledenaantal, een landelijke tendens in verenigingsland, maar zo is Lumen wel een knusse fotoclub waar saamhorigheid belangrijker is dan persoonlijk excelleren, aldus penningmeester Edith van de Velde. Nestor Toon Bressers (87) is bijna vijftig jaar lid van de vereniging, een gedreven fotograaf en bestuurslid. Hij werkt graag samen met de jonge garde, zoals Geurt van Gils, de steun en toeverlaat van de vereniging. Opvallend vinden steeds meer vrouwen de weg naar Lumen en dat is ook te zien aan de samenstelling van het bestuur. Zonder dit team zou Lumen niet zijn wat het is: een vereniging waarvan de leden in levensjaren gemiddeld misschien niet de jongsten zijn, maar wel getuigen van een jonge geest.

Bron: Goirles Belang, 27 april 2022

Uit de rijke historie van F.A.K. Lumen. De cursus van beroepsfotograaf Ad Wisman in de jaren 1978/79 betekende voor de leden van F.A.K. Lumen een enorme uitbreiding van hun fotokennis en -vaardigheid. Bij de diploma-uitreiking op 25 juni 1979 kregen 36 cursisten in aanwezigheid van CDA-wethouder Ad Hopstaken en de regionaal bondsconsul Van Meersbergen uit Breda, uit handen van de voorzitter van de Nederlandse fotobond (BNAFV) Mansfelt uit Den Haag, de felbegeerde oorkonde. (Bron: Een monument voor de fotograaf, Jef en Frank van Gils, Goirle 2003) V.l.n.r. Ad Wisman, rayonvoorzitter G. van Meersbergen, BNAFV-voorzitter Jop Mansfelt, Lumen-voorzitter Ad van Erven en wethouder Ad Hopstaken. (Foto: Frank van Gils)

Comments are closed.