In memoriam Geert de Kock

Vandaag vernamen wij het trieste nieuws dat ons oud-club en bestuurslid Geert de Kock is overleden. 
Wij wensen zijn vrouw Henriëtte en de kinderen Ferenc en Ingeborg met hun gezinnen, sterkte bij het verwerken van dit verlies.

In de tijd dat Geert de Kock bij Foto Amateur Klub Lumen in Goirle kwam, vijfenveertig jaar geleden, werd er volop gebouwd aan de uitbreiding van clubruimte boven de Sint-Annakleuterschool tegenover de Maria-Boodschapkerk. Veel werk dat niets met fotografie te maken had, maar wel belangrijk was voor de vereniging. Geert droeg zijn steentje bij en zo kwamen er twee achtergrondinstallaties met lampen, een donkere kamer, een ‘cosy-corner’ met bar en een eigen entree met toiletten.

Analoge fotografie was veertig jaar geleden nog troef; de tijd van donkere kamers, fotorolletjes, zelf ontwikkelen en het toepassen van allerlei grafische technieken. Geert heeft in de jaren dat hij lid was van Lumen trouw deelgenomen aan tal van cursussen. In de clubbladen van die tijd is te lezen dat Geert met succes actief was bij foto- en dia-wedstrijden, binnen de club, maar ook wel eens erbuiten.

F.A.K. Lumen besteedde vanaf het begin aandacht aan kleurendia’s. Maar losse dia’s waren niet voor iedereen zaligmakend. Al in 1975 werden er bij Lumen diaseries vertoond met muziek, spraak en geluidseffecten. Twee jaar later zou bij Lumen de werkgroep ‘klankdiareeksen’ worden opgericht met op haar hoogtepunt zo’n acht leden, waarvan Geert er één was. Weer twee jaar later sprak men binnen de werkgroep over projectie met meerdere projectoren, ‘overvloeiers’ en het ‘derde beeld’. Diaporama, zoals dit werd genoemd, is een discipline die veel meer investeringen en organisatie vereist dan de traditionele dia-fotografie. Langzaamaan is geprobeerd de kwaliteit te verbeteren. Bij gelegenheid van het derde lustrum van F.A.K. Lumen wist een viertal Lumen-leden, Geert de Kock, Ad van Gorp, Erik ten Brink en Frank van Gils, een zeer speciale diashow te presenteren. De groep toonde in een half uur, door middel van ruim duizend dia’s met zes projectoren, ondersteund door passend geluid en muziek, een beeld van Goirle. In die tijd binnen de amateur-fotowereld een ongeziene prestatie. Ad van Gorp is enkele jaren geleden overleden, op wel erg jonge leeftijd, en nu is Geert ons ook ontvallen.

Het is niet iedereen gegeven om tijd en moeite te besteden aan een functie binnen een verenigingsbestuur; Geert de Kock nam die moeite bij F.A.K. Lumen wel door als tweede secretaris in 1986 toe te treden tot het bestuur. De samenwerking met Geert binnen het bestuur, de diaporama-groep en privé was uiterst plezierig. Binnen de dia-groep van Lumen kwam echter in jaren negentig steeds meer het gevoel dat diaporama door de overige leden van Lumen niet voldoende werd gewaardeerd. Een sentiment dat indertijd ook in andere fotoclubs viel te bespeuren. Voor Geert betekende dit gevoel dat Lumen niet meer de vereniging was die aan zijn behoefte voldeed. Samen met gelijkgestemden uit andere fotoverenigingen zette hij binnen de Brabantse afdeling van de Nederlandse fotobond een speciale diaporama-vereniging op.

De banden tussen Geert en Lumen waren niet verbroken, en zo kwam Geert met de diaporama-groep enkele malen bij Lumen om series te laten zien, en later heeft Geert ook nog voorlichtingsavonden verzorgd zodat Lumen-fotografen hun foto’s met behulp van het digitale programma Stumpfl-gold in serie konden vertonen.

Geert de Kock heeft indertijd op zijn bekende rustige maar nijvere wijze een steen(tje) bijgedragen aan eenenvijftig jaar Lumen.

Bij foto 1:

Geert (staand midden achter in de hoek) kijkt met aandacht hoe Sjef Wagemakers het retoucheren van foto’s demonstreert.
Foto: Frank van Gils

Bij foto 2:

Gefascineerd door de bergen, maakte Geert in 1986 de foto ‘witte wereld’. Met deze foto scoorde hij bij de Bondsfotowedstrijd van 1988. Daarna is de foto als voorbeeld opgenomen in de collectie van de Brabantse afdeling van de Nederlandse fotobond.

Comments are closed.