LQ_Spot Scenefoto_FvGils

Spot Theater – Nine to Five

Spot! Theater Goirle is een goede compagnon in de kunsten. Weer een mooi cultureel samenwerkingsproject in Goirle.

Ook dit jaar waren de fotografen van Lumen te gast bij de generale repetitie in CC Jan van Besouw. Ruim 150 foto’s zijn beschikbaar gesteld aan de cast van Spot.

Frank van Gils maakte deze scene-foto uit de voorstelling 9 to 5 met Robyn Pierson en Bram Limberger.

#thuisinhetjanvanbesouw

Geen verkoop CC Jan van Besouw

#thuisinhetjanvanbesouw

Centrum van culturele kruisbestuiving        

Foto- en videovereniging F.A.K. Lumen hield afgelopen week haar jaarlijkse ledenraadpleging. Daar kwam onder andere een alarmerende brief ter sprake, afkomstig van de directeur van het Cultureel Centrum Jan van Besouw, met de vraag in hoeverre het centrum in de toekomst nog wel beschikbaar zal zijn voor culturele activiteiten. Opgericht in 1972, is Lumen de oudste vereniging van Goirle in haar soort. Sinds 1990 is zij gehuisvest in het Jan van Besouwhuis. 

Directeur Roxanne Petermeijer stelt in haar brief aan de bewoners van het cultureel centrum, dat het College van Burgemeester en Wethouders van Goirle in april aanstaande, een voorstel gaat presenteren aan de Gemeenteraad van Goirle met betrekking tot de toekomst van het Cultureel Centrum. Het voorstel houdt in dat een onderzoek moet plaatsvinden naar de mogelijkheden om het gehele gebouw of een gedeelte daarvan te verkopen. Gedacht wordt aan hotelbestemming of woongelegenheid in het oudste gedeelte van het voormalige Fraterhuis aan de Kloosterstraat. Bij verkoop van het gehele gebouw zou bedongen worden dat het achterste gedeelte van het gebouw via verhuur behouden kan blijven voor een sociale en culturele bestemming. 

De huiskamer van Goirle

Tijdens de vergadering bij F.A.K. Lumen bleek dat de leden begrijpen, aldus voorzitter Frank van Gils, dat de kosten voor het bij de tijd houden van het cultureel centrum erg hoog zijn en dat de financiële situatie van de gemeente niet rooskleurig is. Het Jan van Besouwhuis is een historisch monument, waar bezoekers van Goirle al ruim 130 jaar met bewondering naar kijken. Bij de omvorming tot cultureel centrum in de jaren zeventig van de vorige eeuw, namen de inwoners van Goirle en Riel het gebouw in handen om er met veel plezier deel te nemen aan allerlei activiteiten. Dat geven ze niet graag op. Volgens Van Gils zijn ze trots op het Jan van Besouw, als de maatschappelijke en culturele huiskamer van Goirle. Onze leden, aldus de Lumen-voorzitter, komen regelmatig in het gebouw en begrijpen maar al te goed dat handelen gewenst is, dat verduurzaming noodzakelijk is en er beter gebruik kan worden gemaakt van de ruimtes. Onze leden kunnen evenwel niet inschatten of de voorgestelde bestemming, hotel of woonruimte, technisch en/of financieel haalbaar is. 

Een vinger in de pap

De Lumen-leden zijn van mening dat het Jan van Besouwhuis dient te worden behouden als maatschappelijk en cultureel centrum voor alle inwoners. Ze maken zich zorgen dat wanneer men de exploitatie van het hele gebouw overlaat aan commerciële partijen, daaraan afbreuk zal worden gedaan. De gemeenschap behoort een vinger in de pap te houden, liefst meerdere, omdat ze er alle belang bij heeft. Het Jan van Besouw heeft een centrumfunctie; vertegenwoordigers van allerlei disciplines ontmoeten er elkaar regelmatig en dat is van grote waarde. Zo heeft Lumen een lange en rijke traditie als het gaat om samenwerking en kruisbestuiving met andere verenigingen. Je komt er elkaar tegen, aldus Van Gils, en onderneemt samen wat. Een goed voorbeeld daarvan is te zien in de kelder van het Jan van Besouw: een tentoonstelling van foto’s gemaakt bij de vele voorstellingen van Spot Theater. Op de eerste etage van het centrum exposeren leden van Lumen al jaren permanent hun foto’s. Steeds wordt er weer een nieuwe collectie gepresenteerd. In oktober komt de volgende. 

Samenwerken is belangrijk 

Begin juni gaan de leden van Lumen fotograferen bij de nieuwe voorstelling Alice in Wonderland van TAGO. In oktober staat ook weer een samenwerkingsproject op de rol met onder andere het vocaal ensemble Dacapo, de Lokale Omroep Goirle en Tertulia, de ‘Van Besouw-talkshow van de edele ouderen van Goirle’. Samenwerking is altijd inspirerend, aldus de Lumenvoorzitter, en dat wordt bevorderd binnen het Jan van Besouw. 

Op de ledenraadpleging bij Lumen kwam duidelijk naar voor dat het samenbrengen in het Cultureel Centrum Jan van Besouw van zoveel mogelijk maatschappelijke en culturele functies en organisaties de voorkeur heeft. De leden van F.A.K. Lumen hopen dat ze nog jaren van het cultureel centrum gebruik kunnen maken. 

Bron: Goirles Belang 29-03-2023

 
FAK Lumen_Clubruimte_web_foto FvGils

In memoriam Geert de Kock

Vandaag vernamen wij het trieste nieuws dat ons oud-club en bestuurslid Geert de Kock is overleden. 
Wij wensen zijn vrouw Henriëtte en de kinderen Ferenc en Ingeborg met hun gezinnen, sterkte bij het verwerken van dit verlies.

In de tijd dat Geert de Kock bij Foto Amateur Klub Lumen in Goirle kwam, vijfenveertig jaar geleden, werd er volop gebouwd aan de uitbreiding van clubruimte boven de Sint-Annakleuterschool tegenover de Maria-Boodschapkerk. Veel werk dat niets met fotografie te maken had, maar wel belangrijk was voor de vereniging. Geert droeg zijn steentje bij en zo kwamen er twee achtergrondinstallaties met lampen, een donkere kamer, een ‘cosy-corner’ met bar en een eigen entree met toiletten.

Analoge fotografie was veertig jaar geleden nog troef; de tijd van donkere kamers, fotorolletjes, zelf ontwikkelen en het toepassen van allerlei grafische technieken. Geert heeft in de jaren dat hij lid was van Lumen trouw deelgenomen aan tal van cursussen. In de clubbladen van die tijd is te lezen dat Geert met succes actief was bij foto- en dia-wedstrijden, binnen de club, maar ook wel eens erbuiten.

F.A.K. Lumen besteedde vanaf het begin aandacht aan kleurendia’s. Maar losse dia’s waren niet voor iedereen zaligmakend. Al in 1975 werden er bij Lumen diaseries vertoond met muziek, spraak en geluidseffecten. Twee jaar later zou bij Lumen de werkgroep ‘klankdiareeksen’ worden opgericht met op haar hoogtepunt zo’n acht leden, waarvan Geert er één was. Weer twee jaar later sprak men binnen de werkgroep over projectie met meerdere projectoren, ‘overvloeiers’ en het ‘derde beeld’. Diaporama, zoals dit werd genoemd, is een discipline die veel meer investeringen en organisatie vereist dan de traditionele dia-fotografie. Langzaamaan is geprobeerd de kwaliteit te verbeteren. Bij gelegenheid van het derde lustrum van F.A.K. Lumen wist een viertal Lumen-leden, Geert de Kock, Ad van Gorp, Erik ten Brink en Frank van Gils, een zeer speciale diashow te presenteren. De groep toonde in een half uur, door middel van ruim duizend dia’s met zes projectoren, ondersteund door passend geluid en muziek, een beeld van Goirle. In die tijd binnen de amateur-fotowereld een ongeziene prestatie. Ad van Gorp is enkele jaren geleden overleden, op wel erg jonge leeftijd, en nu is Geert ons ook ontvallen.

Het is niet iedereen gegeven om tijd en moeite te besteden aan een functie binnen een verenigingsbestuur; Geert de Kock nam die moeite bij F.A.K. Lumen wel door als tweede secretaris in 1986 toe te treden tot het bestuur. De samenwerking met Geert binnen het bestuur, de diaporama-groep en privé was uiterst plezierig. Binnen de dia-groep van Lumen kwam echter in jaren negentig steeds meer het gevoel dat diaporama door de overige leden van Lumen niet voldoende werd gewaardeerd. Een sentiment dat indertijd ook in andere fotoclubs viel te bespeuren. Voor Geert betekende dit gevoel dat Lumen niet meer de vereniging was die aan zijn behoefte voldeed. Samen met gelijkgestemden uit andere fotoverenigingen zette hij binnen de Brabantse afdeling van de Nederlandse fotobond een speciale diaporama-vereniging op.

De banden tussen Geert en Lumen waren niet verbroken, en zo kwam Geert met de diaporama-groep enkele malen bij Lumen om series te laten zien, en later heeft Geert ook nog voorlichtingsavonden verzorgd zodat Lumen-fotografen hun foto’s met behulp van het digitale programma Stumpfl-gold in serie konden vertonen.

Geert de Kock heeft indertijd op zijn bekende rustige maar nijvere wijze een steen(tje) bijgedragen aan eenenvijftig jaar Lumen.

Bij foto 1:

Geert (staand midden achter in de hoek) kijkt met aandacht hoe Sjef Wagemakers het retoucheren van foto’s demonstreert.
Foto: Frank van Gils

Bij foto 2:

Gefascineerd door de bergen, maakte Geert in 1986 de foto ‘witte wereld’. Met deze foto scoorde hij bij de Bondsfotowedstrijd van 1988. Daarna is de foto als voorbeeld opgenomen in de collectie van de Brabantse afdeling van de Nederlandse fotobond.

Het productieteam Gôolse Geheimen bij Abtsmoer op Regte Heide te Goirle - Foto: Frank van Gils 2019

Lumen onthult Gôolse Geheimen

Het productieteam Gôolse Geheimen bij Abtsmoer op Regte Heide te Goirle - Foto: Frank van Gils 2019
F.A.K. Lumen Goirle heeft samenwerking met andere verenigingen en instanties hoog in het vaandel staan.

Goirle, oftewel “Gôol” in de volksmond, kent vele Gôolse Geheimen.

Het dorp kent veel moois, of het nu gaat om natuur, historie, cultuur of kunst.
Goirle heeft het allemaal, maar dat weten maar weinigen.
 
Daarom heeft de Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle een kleine selectie gemaakt van Gôolse geheimen.
Lumenleden Geurt van Gils en Frank van Gils hebben daarbij, in samenwerking met heemkundige Jan van Eijck, reeds 39 filmpjes gemaakt.
 
Het laatst gemaakte filmpje gaat over het interieur van de kerk Sint Jans Onthoofding.
 
U merkt het wel, er is veel te ontdekken. Zie de website www.goolsegeheimen.nl en www.geurtvangilsfilm.nl